Historia parafii

Data erygowania: 1 X 1989 r. (bp Władysław Ziółek)
Historia budowy kościoła i jego architektura: 
Budowę rozpoczęto 27 czerwca 1992 r. Kościół zaprojektowano w konwencji tradycyjnej. Murowany, wejście do kościoła od strony północnej, od strony południowej zakrystia i salka katechetyczna, od zachodu kaplica przedpogrzebowa. Projekt wykonali: arch. E. Bracki, inż. K. Łyczko. Oddany do użytku i poświęcony 21 V 2000 r. przez abpa Władysława Ziółka.
Wyposażenie kościoła: 
W ołtarzu głównym rzeźba Chrystusa z drewna lipowego, wyk. Stanisław Ślusarczyk, artysta ludowy. Droga Krzyżowa namalowana na płycie pilśniowej przez artystę amatora Krzysztofa Żerka. Ołtarz kamienny, ambonka, chrzcielnica kamienna.

Data erygowania: 1 X 1989 r. (bp Władysław Ziółek)
Historia budowy kościoła i jego architektura: 
Budowę rozpoczęto 27 czerwca 1992 r. Kościół zaprojektowano w konwencji tradycyjnej. Murowany, wejście do kościoła od strony północnej, od strony południowej zakrystia i salka katechetyczna, od zachodu kaplica przedpogrzebowa. Projekt wykonali: arch. E. Bracki, inż. K. Łyczko. Oddany do użytku i poświęcony 21 V 2000 r. przez abpa Władysława Ziółka.
Wyposażenie kościoła: 
W ołtarzu głównym rzeźba Chrystusa z drewna lipowego, wyk. Stanisław Ślusarczyk, artysta ludowy. Droga Krzyżowa namalowana na płycie pilśniowej przez artystę amatora Krzysztofa Żerka. Ołtarz kamienny, ambonka, chrzcielnica kamienna.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII:

Brzoza – 1 km, Doły Brzeskie – 1,5, Jarosty Małe – 2, Jarosty Duże – 1,5, Kafar – 1, Karlin Nowy – 1, Karlin Stary, wieś kościelna, Papieże – 2,5, Pieńki Karlińskie – 1,5, Władysławów – 3, Wola Bykowska – 3